zeilplan

Grootzeil:
Genuazeil:
High aspect:
Halfwinder:
30 m² 2+2 doorgelat met 3 reven
48 m³
28 m² met leuvers op verwijderbare kotterstag
82 m³
Genua-lieren
Val-lieren
Mast-lier
2x Barbarosa (Harken) 48.2 bediening van genua schoten
2x Barbarosa (Harken) 40.2 bediening van de verschillende vallen en neerhouder
1x Barbarosa (Harken) 40.2 voor bediening van de reven en cunnigham